Asztrológia

Aszcendens kisokos

A pontos horoszkóp felállításához a születés dátumán kívül a születés órájának és percének, valamint a születés helyének ismerete is elengedhetetlenül fontos. Ezen adatok alapján kapjuk meg a horoszkóp aszcendensét, felkelő pontját, azt, hogy az aszcendens melyik jegy hányadik fokára, ívpercére és ívmásodpercére esik.

 

Mi az aszcendens?

Ahogy a Nap megteszi látszólagos napi útját az égen, a csillagképek szintén naponta bejárják ezt az utat. Felkelnek (megjelennek a keleti horizonton), emelkednek, delelnek (a horizont legmagasabb pontjára érnek), lemenőben vannak, lenyugszanak (a horizont legnyugatibb pontjára érnek), majd elérik a horizont legmélyebb pontját és tovább folytatva útjukat, újra felkelnek. Az aszcendens jegye a születés pillanatában épp felkelőben lévő jegy, az pedig, hogy az adott jegy hányadik foka, ívperce és ívmásodperce kel éppen fel, tulajdonképpen maga a horoszkóp aszcendense.

Az aszcendens a horoszkóp legfontosabb eleme, a képlet elemzésének kiinduló pontja.

Mi a születési uralkodó?

Az aszcendens urát nevezzük születési uralkodónak, ez a képlet legfontosabb bolygója. A jegyek átlagosan két óránként követik egymást a keleti horizonton, azért átlagosan, mert vannak gyorsabban és lassabban felkelő jegyek.

A felkelő jegy, illetve uralkodó bolygójának helyzete alapvetően meghatározza a horoszkóp jellegét, a szülött legfőbb tulajdonságait, külső megjelenését, életútját, sorsát. Az aszcendenstől kiindulva számítjuk ki a horoszkóp házait, itt van a képlet I. házának csúcsa, kezdőpontja.

S akik ugyanott és ugyanakkor születtek?

Ugyanazon a napon, de eltérő időpontban született embereknek lehetnek hasonló tulajdonságaik, de sok-sok, alapvető eltérés van a jellemükben és sorsukban, pl. abban, hogy az adott konstellációk hatása mely sorsterületen nyilvánul meg.

Az ugyanabban az időben és helyen született emberek sorsának alakulása között is nagy a hasonlóság és sok a párhuzam, de van különbség is, sokat számít ugyanis, hogy milyen környezetbe, családba születnek.

III. György angol király és Hennings Sámuel londoni kereskedő csupán hét perces időeltéréssel született Londonban, ugyanazon a napon. Ugyanakkor lettek betegek, ugyanakkor gyógyultak meg, a kereskedő ugyanakkor nyitotta meg az üzletét, amikor Györgyöt megkoronázták. Amikor a királynak gondjai voltak az ország irányításában, a kereskedőnek az üzletével voltak problémái. Ugyanakkor kötöttek házasságot, gyermekük is ugyanazon a napon született és egy napon haltak meg.

Mi van akkor, ha nem tudjuk, pontosan mikor születtünk?

Gyakran előfordul, hogy valaki nem tudja pontosan, mikor született. Utána lehet nézni a kórházban, ahol évtizedekre visszamenőleg tárolják a születések adatait, vagy – ha még van kitől -, legalább a napszakot betájolni. Az asztrológus, ha már tudja a hozzávetőleges születési időt, megpróbálja az un. születési idő korrekciót. Ilyenkor ugyanazt a módszert használja, mint előrejelzéskor, csak visszafelé, a már megtörtént életeseményekből következtetünk a pontos születési képletre. Ilyenkor kér az asztrológus életeseményeket. Méghozzá olyanokat, amelyek a szülött számára fontosak, meghatározóak – testvér születése, szülő halála, fontos munka, nagy szerelem, meghatározó költözés, házasság, gyerek születése.

Ezek szerint elég a születési napot tudni? Nem, még az életesemények alapján is négy-öt születési pontot találhatunk 24 óra leforgása alatt. Ahhoz, hogy pontosan el tudjuk végezni a születési idő korrekciót, legalább 2-3 óra pontossággal tudnunk kell a születés idejét, de legalább egy pontos napszak szükséges. Ez azért fontos, mert az aszcendens átlagosan négy percenként halad előre egy fokot. Ebből könnyen kiszámolhatjuk, hogy egy pár perces eltérés esetén is előfordulhat, hogy az aszcendens más jegybe kerül.

A külsőnkből lehet következtetni az aszcendensünkre?

Igen, lehetséges, különösen a fiatalkori arcvonásunk, alkatunk hordozza egyes jegyek jellegzetességeit. Az aszcendens közelében lévő bolygók, a születés uralkodójának jegye és helyzete azonban nagyban módosíthatják a szülött megjelenését. Ahhoz, hogy meghatározzuk valaki pontos születési idejét, nem csak a külső-, hanem a karakter analízisét is el kell végeznünk, a horoszkóp alapos tanulmányozása során.

Az aszcendens mutatja egyéniségünket, személyiségünket,

vagyis

- minden adottságunkat, amit magunkkal hozunk,

- milyennek látnak minket, vagyis a külső megjelenésünket, fizikai alkatunkat, testfelépítésünket,

- érzelmi, lelki, szellemi megnyilvánulásunkat,

- vérmérsékletünket,

- a külvilághoz való hozzáállásunkat,

- a külvilág ingereire adott reakcióinkat,

- erő- és életképességünket,

- veleszületett egészséghajlamainkat, a hozzá tartozó testrészek érzékenységét, gyengeségét.

 

Copyright © 2024 Astroself.hu Minden jog fenntartva! Designed by freeart.hu