Astrofamily

A családfám és az asztrológia

Régóta kutatom őseim történetét, az évek során egyre fontosabbá vált, hogy megtudjam, honnan jöttem, milyen családi mintákat hordozok. Vajon a generációs sorsvonal milyen módon tükröződik az ősök horoszkópjában? Hogy fonódtak össze az egyéni sorsok a család sorsával? Mennyire változtak a generációs feladatok, megélési lehetőségek az évszázadok alatt. S hol tart a „vérvonal” most?

Vagyis mit kell elfogadnom, tovább vinnem, átadnom a gyerekemnek és mi az, amit már elengedhetek, sőt el is kell hagynom a családi mintákból? Ezekre keresem a választ a kutatásom óta. A felismerések apránként jönnek, de a puzzle darabkái folyamatosan szolgálnak új ismeretekkel, tanulságokkal.

Szerencsére a szüleim sokat meséltek a gyerekkorukról. A véget nem érő történetek nehéz sorsokat rajzoltak ki. A „minden fillérért meg kell dolgozni", a „semmit nem adnak ingyen” típusú kulcsmondatok és a kevés derűvel, de annál több kötelességtudattal átitatott életvitel ellen fiatalkoromban gyakran fellázadtam, aztán egyszer eljött az idő, hogy tudni akartam, miért ezt a sorsot és ezt a családot választottam magamnak.

Az asztrológiában a Szaturnusz az egyik sorsbolygó. A karma uraként is emlegetjük, általa kell megtapasztalnunk előző életeinkbe is visszanyúló tetteink következményeit. Mindig komoly felismeréseket hozó megpróbáltatások elé állítja tulajdonosát.

Amelyik életterületen a Szaturnusz áll vagy amit aktuálisan érint a horoszkópunkban, ott van a legtöbb feladatunk, törleszteni valónk. A megoldáshoz szolgáló eszköz a Szaturnuszt képviselő állatövi jegy.

Az én Szaturnuszom a saját jegyében, a Bakban, a családot jelző életterületen áll (IV. ház). A karma ura esetemben tehát itt akarja behajtani az adósságát. Gyakorlatilag elkerülhetetlen volt, hogy megpróbáljam megérteni, milyen karmát, feladatrendszert hordoznak az őseim generációk óta.

A családom anyai ága Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy határ menti falujából, Tiszakóródról és annak környékéről származik. Az apai ág a ma már Ukrajnához tartozó, szemközti kárpátaljai faluból, Mezőváriból.

Mindkét család földműveléssel foglalkozott, kivéve anyai ágon a falusi tanító ükapámat és az unokáját, a nagyapámat.

A római mitológiában Saturnus a vetések és megművelt mezők védője, amit neve is jelez (satus a.m. 'vetés'). Ő tanította meg az embereket a mezei munkákra; uralma az aranykort jelentette az emberiségnek, amikor nem voltak háborúk, kereskedés és rabszolgaság. Erről a rómaiak évente december második felében (a téli napforduló idején, azaz a Nap Bakba lépésekor) a Saturnaliák ünnepségsorozatán emlékeztek meg; ez a féktelen jókedv, evés-ivás és ajándékozás ideje volt, utolsó napján a rabszolgák is gazdájuk asztalánál ettek, sőt azok szolgálták ki őket. Utóbb az igencsak eltérő jellemű görög Kronosz megfelelőjévé tették, s úgy magyarázták, hogy mikor fia letaszította őt az égből, Itáliába jött, megjavult, s ott fejtette ki áldásos működését. (www.arcanum.hu)

A családfakutatás technikai része mostanra nagyvonalakban befejeződött, bár természetesen minden újonnan felfedezett ősnek, szálnak nagyon örülök. Az asztrológiai munka nagyja azonban még csak most kezdődik.

Három vonal érdekel a legjobban.

  1. A „nehéz sors”, a családban gyakran megjelenő szorongás, a szabadság, új helyzetektől való félelem gyökere, a minták felülírhatóságának lehetősége (Szaturnusz, Uránusz)
  2. A női minták megismerése, megértése és felülírhatóságának lehetősége (Vénusz, Hold)
  3. A szellemi, intellektuális, tanulási, kommunikációs minták megértése és felülírhatóságának lehetősége (Merkúr, Uránusz).

Itt azért el kell, hogy mondjam, ahhoz, hogy a személyiségről és a sorsról pontos képet kapjunk, minden esetben a teljes horoszkópot kell vizsgálni. Ez persze már rögtön az elején nehézségbe ütközik, az anyakönyvek ugyanis nem tartalmazzák a pontos születési időt. Ez a Hold (s természetesen az aszcendens és a házak) pontos helyzetét igencsak bizonytalanná teszi, a legtöbbször két variáció is létezhet a jegyét illetően. Hogy melyik lehet a valós, az a teljes horoszkópból, a numerológiai összevetésből, a kínai asztrológia segítségével és természetesen a szülők és gyerekek horoszkópjából megtippelhető. Minden bizonyossággal azonban nem lehet megállapítani.

E cikkben csak egy kis ízelítőt szeretnék adni, hogy is történik az egyes területek feltérképezése.

Jelen esetben a női minták megismerésének folyamatát mutatom meg, ami azért látni fogjuk, szorosan összefügg a "nehéz sors", azaz szaturnuszi mintával. Mivel a Holdak állása egyelőre bizonytalan, a Vénuszt, a szerető, szerelmes, harmóniát teremteni tudó nő archetípusát hívtam segítségül Ősanyáim horoszkópja segítségével.

Valamilyen módon mindannyian hordozzuk atyáink, anyáink tetteinek következményét. Betegség, fogadalom, családi átok, de a pozitív minta, megélés is hetedíziglen üt vagy kerül vissza a család tagjaira. Ezért megpróbáltam legalább a női ágat hét generációig visszavezetni – így érkeztem meg Ősanyámon, Szépanyámon, Ükanyámon, Dédanyámon, Nagymamámon, Édesanyámon át saját magamhoz.

A teljes konklúzió egyelőre még várat magára. Az mindenesetre már most látszik, hogy a Szaturnusz (korral jövő boldogság, idősebb férj, örömtelen, nehéz, keménységet kívánó és okozó női sors), a Mars (erős érdekérvényesítésre való igény, férfi-női kapcsolat feszültsége) és az Uránusz (a lelki- és szellemi szabadság, függetlenedés keresése, a változ(tat)ások különböző formái, nem megszokott megélések) egyaránt megjelentek ősanyáim női szereplistáján.

Ezek egyik oka, hogy a vidéki élet, a paraszti létforma akkor és sok esetben ma is kevesebb lehetőséget kínál a lágyabb női energiák megélésére. A másik maga az egyéni sors feladata, lehetősége. Természetesen senki sem véletlenül születik egy adott családba.

Nézzük most egy kicsit részletesebben a Vénuszokat és kapcsolódásait.

A névmegegyezés miatt az anyakönyvek szerint két nő is lehet a Szépanyám, három év különbséggel születtek, de a Vénusza mindkettőnek ugyanabban a jegyben van (milyen „véletlen”). Tehát...

ŐsanyaVénusz a Kosban, Ősanya I. esetében Vénusz és Szaturnusz, Vénusz és Uránusz feszült kapcsolat (kvadrát), Ősanya II. esetében Vénusz és Plútó harmonikus kapcsolat

Családi történet nem kötődik hozzá, a férj születési adatai nem ismeretesek. Erőteljes, önérvényesítő, akár férfias női energia feltételezhető.

SzépanyaRetrográd Vénusz a Bikában, Vénusz és Plútó harmonikus kapcsolat

Családi történet nem kötődik hozzá. A férj is erőteljes bika érdekeltségű (Vénusz, Merkúr, Mars és Nap a Bikában), a feleség Szaturnusza a Halakban, Marsa a Kosban. A retrográd Vénusz feltételezi a sérült női megéléseket, amit vagy önfeláldozó attitűddel (Halak Szaturnusz) kompenzált vagy a kos harcos attitűdjével. Könnyen előfordulhat, hogy ő viselte a nadrágot a családban, de mivel a férj egyik feltételezhető Holdja a Kosban van (a másik a Halakban), lehettek viták, érdekütközések is.

ÜkanyaVénusz a Vízöntőben, Vénusz együtt áll a Szaturnusszal

Családi történet nem kötődik hozzá. Az anyakönyvek szerint a férj 14 évvel volt idősebb a feleségnél, ami a Vénusz és Szaturnusz együttállást tökéletesen fedi analógiában. A házasságkötés nem ismert, de a feleségnek 21 éves korában született egy házasságon kívüli lánya (Vénusz a Vízöntőben). Mindamellett a házaspár kapcsolata kettőjük horoszkópjának összevetése alapján harmonikusnak mondható. A kos önérvényesítő energiája (Nap, Merkúr, Plútó a Kosban) a férfié.

DédanyaVénusz az Ikrekben, Vénusz nevelő hatású fényszögben a Szaturnusszal, feszült kapcsolatban az Uránusszal

Innentől már a családi történetek is a segítségemre vannak. Dédanyám kétszer ment férjhez. Az első férj 15 évvel volt idősebb nála, mindössze 34 éves volt, amikor elvesztette Dédapámat. Két évvel később újra bekötötték a fejét, ez a férje szintén idősebb volt nála, húsz esztendővel. Volt egy közös lányuk, aki 9 éves korában meghalt. Néhány évre rá a másik lányát, Nagyanyámat is elvesztette, aki 28 évesen halt meg (feltételezhető Hold, Plútó együttállás). Dédanyám 59 évesen maradt özvegyen. Az első házasságát vizsgáltam, harmonikus kapcsolat látszik a horoszkópjukból, a kos energia (Mars) a férfié.

NagyanyaVénusz a Bikában, Vénusz feszült kapcsolatban a Marssal, harmonikus kapcsolatban az Uránusszal.

Nagyszüleim házassága szülői tiltás, majd kitagadás (férj családja részéről) ellenére köttetett. Nagyanyám két lánygyermek születése után, 28 évesen meghalt. Nagyapám erőteljes kos és vízöntő energiái Nagyanyám Bikában együttálló Napjának és Vénuszának feltehetően nem nyújtottak kellő biztonságot, szeretetet és harmóniát.

AnyaVénusz a Nyilasban, Vénusz feszült kapcsolatban a Szaturnusszal

Szüleim ötvennégy évig éltek házasságban, egész Édesanyám haláláig. Édesapámnál ugyan visszaköszönnek az anyai Nagyapám szabadságra, könnyedebb életre vágyó energiái, de sokkal visszafogottabban és harmonikusabban tudott kapcsolódni Édesanyám energiáihoz és saját horoszkópján belül is van fékező erő. Mindamellett kapcsolatukra elsősorban az erős összetartozás érzés, szövetség volt a jellemző. A kos energiák visszafogottak (Apa Szaturnusza a Kosban), Édesanyámnál viszont szintén megjelenik a Hold, Plútó együttállás, ami erőteljesebb lelki alkatot ad a személyiségének.

ÉnVénusz a Bakban, Vénusz együtt áll a Marssal, a Nappal, harmonikus kapcsolatban a Holddal és az Uránusszal.

Második házasságomban élek, szerető, izgalmas, folyamatosan megújulni tudó kapcsolatban. A Mars a születési uralkodómmal áll együtt, de a férjem kos aszcendense remekül vissza tudja ütni az általam feladott labdákat.

Nekem nem született lányom, a hetedíziglen hordozott minták így is, úgy is letehetővé válnak általam. A fiamnak – párján keresztül – már teljesen új megélésre van lehetősége, a horoszkópja és eddigi élete alapján meg is teszi majd. Az persze már más kérdés, hogy választottja milyen családi energiákat hoz az életükbe.

De ez már az ő történetük :)

Gálfi Irén

Copyright © 2023 Astroself.hu Minden jog fenntartva! Designed by freeart.hu