Aszcendens kisokos

aszckisokos

aszckisokos

A pontos horoszkóp felállításához a születés dátumán kívül a születés órájának és percének, valamint a születés helyének ismerete is elengedhetetlenül fontos. Ezen adatok alapján kapjuk meg a horoszkóp aszcendensét, felkelő pontját, azt, hogy az aszcendens melyik jegy hányadik fokára, ívpercére és ívmásodpercére esik.

 

Mi az aszcendens?

Ahogy a Nap megteszi látszólagos napi útját az égen, a csillagképek szintén naponta bejárják ezt az utat. Felkelnek (megjelennek a keleti horizonton), emelkednek, delelnek (a horizont legmagasabb pontjára érnek), lemenőben vannak, lenyugszanak (a horizont legnyugatibb pontjára érnek), majd elérik a horizont legmélyebb pontját és tovább folytatva útjukat, újra felkelnek. Az aszcendens jegye a születés pillanatában épp felkelőben lévő jegy, az pedig, hogy az adott jegy hányadik foka, ívperce és ívmásodperce kel éppen fel, tulajdonképpen maga a horoszkóp aszcendense.

Az aszcendens a horoszkóp legfontosabb eleme, a képlet elemzésének kiinduló pontja.

Mi a születési uralkodó?

Az aszcendens urát nevezzük születési uralkodónak, ez a képlet legfontosabb bolygója. A jegyek átlagosan két óránként követik egymást a keleti horizonton, azért átlagosan, mert vannak gyorsabban és lassabban felkelő jegyek.

A felkelő jegy, illetve uralkodó bolygójának helyzete alapvetően meghatározza a horoszkóp jellegét, a szülött legfőbb tulajdonságait, külső megjelenését, életútját, sorsát. Az aszcendenstől kiindulva számítjuk ki a horoszkóp házait, itt van a képlet I. házának csúcsa, kezdőpontja.

S akik ugyanott és ugyanakkor születtek?

Ugyanazon a napon, de eltérő időpontban született embereknek lehetnek hasonló tulajdonságaik, de sok-sok, alapvető eltérés van a jellemükben és sorsukban, pl. abban, hogy az adott konstellációk hatása mely sorsterületen nyilvánul meg.

Az ugyanabban az időben és helyen született emberek sorsának alakulása között is nagy a hasonlóság és sok a párhuzam, de van különbség is, sokat számít ugyanis, hogy milyen környezetbe, családba születnek.

III. György angol király és Hennings Sámuel londoni kereskedő csupán hét perces időeltéréssel született Londonban, ugyanazon a napon. Ugyanakkor lettek betegek, ugyanakkor gyógyultak meg, a kereskedő ugyanakkor nyitotta meg az üzletét, amikor Györgyöt megkoronázták. Amikor a királynak gondjai voltak az ország irányításában, a kereskedőnek az üzletével voltak problémái. Ugyanakkor kötöttek házasságot, gyermekük is ugyanazon a napon született és egy napon haltak meg.

Mi van akkor, ha nem tudjuk, pontosan mikor születtünk?

Gyakran előfordul, hogy valaki nem tudja pontosan, mikor született. Utána lehet nézni a kórházban, ahol évtizedekre visszamenőleg tárolják a születések adatait, vagy – ha még van kitől -, legalább a napszakot betájolni. Az asztrológus, ha már tudja a hozzávetőleges születési időt, megpróbálja az un. születési idő korrekciót. Ilyenkor ugyanazt a módszert használja, mint előrejelzéskor, csak visszafelé, a már megtörtént életeseményekből következtetünk a pontos születési képletre. Ilyenkor kér az asztrológus életeseményeket. Méghozzá olyanokat, amelyek a szülött számára fontosak, meghatározóak – testvér születése, szülő halála, fontos munka, nagy szerelem, meghatározó költözés, házasság, gyerek születése.

Ezek szerint elég a születési napot tudni? Nem, még az életesemények alapján is négy-öt születési pontot találhatunk 24 óra leforgása alatt. Ahhoz, hogy pontosan el tudjuk végezni a születési idő korrekciót, legalább 2-3 óra pontossággal tudnunk kell a születés idejét, de legalább egy pontos napszak szükséges. Ez azért fontos, mert az aszcendens átlagosan négy percenként halad előre egy fokot. Ebből könnyen kiszámolhatjuk, hogy egy pár perces eltérés esetén is előfordulhat, hogy az aszcendens más jegybe kerül.

A külsőnkből lehet következtetni az aszcendensünkre?

Igen, lehetséges, különösen a fiatalkori arcvonásunk, alkatunk hordozza egyes jegyek jellegzetességeit. Az aszcendens közelében lévő bolygók, a születés uralkodójának jegye és helyzete azonban nagyban módosíthatják a szülött megjelenését. Ahhoz, hogy meghatározzuk valaki pontos születési idejét, nem csak a külső-, hanem a karakter analízisét is el kell végeznünk, a horoszkóp alapos tanulmányozása során.

Az aszcendens mutatja egyéniségünket, személyiségünket,

vagyis

- minden adottságunkat, amit magunkkal hozunk,

- milyennek látnak minket, vagyis a külső megjelenésünket, fizikai alkatunkat, testfelépítésünket,

- érzelmi, lelki, szellemi megnyilvánulásunkat,

- vérmérsékletünket,

- a külvilághoz való hozzáállásunkat,

- a külvilág ingereire adott reakcióinkat,

- erő- és életképességünket,

- veleszületett egészséghajlamainkat, a hozzá tartozó testrészek érzékenységét, gyengeségét.

 

KOS

kosJellemzői: Aktív, rámenős, türelmetlen. Nem ijed meg a kihívásoktól, erős akaratú, energikus, a saját útját járó. Céljaiért nagyon tud küzdeni, mindent szenvedéllyel csinál, örökösen harcol, nem ismeri a kompromisszumot. Sokszor meggondolatlan, a nélkül kezd egy feladathoz, hogy végiggondolná azt. Igazi vezéregyéniség.

Megjelenése: Dinamizmust, energiát sugároz, gyors, határozott, energikus mozdulatok jellemzik. A közepesnél kissé erősebb testalkat, erős végtagokkal és csontokkal. Karcsú, szikár, izmos test, egyenes tartás, hosszú arc, sűrű, bozontos, egyenes szemöldökvonal, éles szemek, szúrós, kihívó tekintet markáns, csontos arc, hosszú nyak, sűrű, általában barna vagy világos haj. A két szeme között függőleges ráncok jelennek meg, ha indulatba jön. Orra erőteljes, feltűnő, hegyes, előremutató. Szája viszonylag nagy, ajka húsos, érzéki. Alsó ajka előrébb áll, mint a felső, álla hegyes, előreugró, beszéde hangos. Nem valószínű, hogy elhízik, mert sokat mozog, és keveset pihen.

BIKA

bikaJellemzői: Nyugodt, lassú, kényelmes. Anyagias, fontos számára az érzelmi és anyagi biztonság, szereti az állandóságot. Ragaszkodik tárgyakhoz, emberekhez, mindent birtokolni akar. Békére, harmóniára törekszik, ugyanakkor makacs, belátásra, változtatásra képtelen. Élvezi és értékeli a szépséget. Jó ízlése és művészi adottságai vannak. Érzelmes és érzéki. Nem ad és nem kér kölcsön.

Megjelenése: Az egész megjelenése biztonságot, nyugalmat áraszt. Nyugodt, lassú mozdulatok, finom kéztartás jellemzik. Közepes testalkat, gömbölyded, húsos, lágy, telt formák, zömök, masszív, szilárd, erős test. Széles homlok, telt arc, sötét, vagy kék szemek. Tekintete barátságos, kedves, derűs (bociszem). Az orr és a száj általában nagy és széles, álla párnás, gömbölyű, az arcszín sötét, a haj sötét vagy fekete. Nyaka rövid és vastag (bikanyak), tokásodásra hajlamos. Ha mosolyog vagy nevet, kicsi kerek gödröcskék jelennek meg a szája szögleténél, a jellegzetes "vénusz-gödrök". Szeret sokat és jókat enni és keveset mozogni, ezért hajlamos az elhízásra.

IKREK

ikrekJellemzői: Sokoldalú, kíváncsi, szellemileg mozgékony, fiatalos. Hitvallása: fő a változatosság. Lételeme a kommunikáció, mindig mindenhol ott akar lenni, mindenről tudni akar. Mivel tudja, hogy ez képtelenség, gyakran, ideges, nyugtalan. Túlságosan szétforgácsolja magát, szétszórt, felületes. Szívesen és sokat beszél, kitűnő szónoki képességei vannak.

Megjelenése: Vékony, magas, egyenes testalkat. Termete karcsú, nyúlánk, hosszú végtagokkal. Válla széles, egyenes. Egészséges arcszín, éles, messzire tekintő pillantás, kíváncsi, nyughatatlan, hűvös tekintet, ide-oda ugráló szembogár, felfelé szélesedő homlok, magas, előreálló- és nagy orr, viszonylag nagy száj és előreugró áll jellemzi. Lehet az állán kis kerek bemélyedés, a jellegzetes, "merkúr-gödör". Nyaka vékony, mozgékony. Férfiak nyakán gyakran feltűnő az ádámcsutka. Beszéd közben gesztikulál. Nagy léptekkel, gyorsan jár, járás közben karjait lóbálja. Fiatalos külsővel rendelkezik még idős korában is.

RÁK

rakJellemzői:Finom lelkű, rendkívül érzékeny egyéniség, aki remek intuitív képességgel és magas fokú empátiával rendelkezik. Hangulata ingadozó, s mivel tele van kisebbrendűségi érzéssel és önsajnálattal, könnyen megsértődik. Nagyon fontos számára a család, szívesen gondoskodik szeretteiről. Romantikus, álmodozó, együtt érző.

Megjelenése: Külső megjelenését a lágy, kerekded formák jellemzik. Közepes, atletikus testalkat, általában deréktól fölfelé erősebb, mint alatta. Nyugodt, passzív testtartás, kissé elpuhult testfelépítés, laza, lágy szövetek. Arca telt, sápadt, kerek, fehér, halvány arcszínnel, rövid, kerek orral. Szeme nedves fényű, mandula formájú. Tekintete félénk, rajongó. Arcbőre nagy pórusú, álla puha, kerekded. Orra gyakran pisze, felfelé hajló, haja világos. A férfiak már fiatalon hajlamosak a kopaszodásra. Érzelmi lelki bánatait gyakran evéssel kompenzálja, ezért hajlamos az elhízásra.

OROSZLÁN

oroszlanJellemzői:Mindig az élet napos oldalát keresi, melegszívű, nagyvonalú, optimista és büszke. Magával ragadó, tele élni akarással és életörömmel, ezért szeretnek a társaságában lenni. Kreatív, vállalkozó kedvű, mindig tele van lelkesedéssel. Sikeres, a szerencse fia. Hiú és öntelt, nem bírja a kritikát, gyakran vannak hisztérikus kirohanásai. A fény, a pompa vonzza.

Megjelenése: Jó fellépés, „királyi” megjelenés, egyenes tartás, magasra emelt fej, akaratlanul is magára vonja a figyelmet. Középmagas termet, atletikus alkat, erőteljes felsőtest. Testalkata masszív, szilárd, esztétikus. Válla széles. Tekintete nyílt, derűs és bátor, arca markáns. Homloka magas, széles, szeme viszonylag nagy, szája érzéki és tekintélyt parancsoló. Szája szögletében erélyes függőleges vonás, de az álla és az alsó ajka között is gyakran található egy vízszintes bevágás. A haja dús, loboncos, homlokába hulló (oroszlánsörény), szemöldöke is sűrű, bozontos. Álla energikus, de inkább gömbölyded, mint hegyes. Mozgása energikus, járása határozott, gyors, dinamikus. Kézfogása erőteljes, szembenéz azzal, akivel beszél. Ösztönösen közvetlen és tekintélyt sugárzó egyszerre.

SZŰZ

szuzJellemzői: Tiszta, rendes, kritikus és reális. Elemző, analizáló, meglehetősen kritikus, akadékoskodó. Gyakran kevés hite, nem bízik magában. Ennek kompenzálására szorgalmas és lelkiismeretes, ugyanakkor akadékoskodó, szőrszálhasogató, merev. Mindig a tökéletességre törekszik. Az értelem a fontos számára, az érzelmek háttérbe szorulnak.

Megjelenése: Az egész megjelenése egyszerű feltűnés nélküli, visszahúzódó, szerénységet tükröz. Minden harmonikus rajta, nem visel semmi feltűnőt. Vékony testalkatú, ejtett vállú, testtartása lezser. Arca keskeny, tekintete józan, hűvös, figyelő, értelmes, kissé szigorú (intellektuális típus). Homloka magas. Orra markáns, hajlott sasorr, vagy egyenes. Állán lehet egy kis kerek bemélyedés, a jellegzetes "Merkúr-gödör".

MÉRLEG

merlegJellemzői: Békés, derűs, harmonikus személyiség. Mivel nem szereti a konfliktust, ösztönösen kibékíti az ellenfeleket. Nem szeret és nem is tud egyedül lenni.

Mindig tekintettel van mások igényeire, akár a saját érdekeit is képes háttérbe szorítani, és magát a másik alá rendelni. Szeretetre méltó, kellemes egyéniség, de meg kell tanulnia kiállni önmagáért.

Megjelenése: Nem feltétlenül kifejezetten szép, de kedvessége és szívélyessége rokonszenvessé és vonzóvá teszi. Harmonikus, ízléses megjelenésű, testfelépítése törékeny. Kerekded formák, kecses tartás és mozgás. Feje arányos, tekintete szelíd, mosolygós. Homloka domború, szemöldöke ívelt. Orra formás, egyenes, keskeny, görögös, lágyan ívelt. Szája kicsi, a szájszegletnél gödröcske jelenik meg nevetéskor, a jellegzetes "Vénusz-gödör". Álla gömbölyded, esetleg függőleges bemélyedés van az állközépen, ami arányosan két részre osztja az állat. Fogsora olyan, mint egy gyöngysor. Füle kicsi, formás. Válla telt, gömbölyded. Mozgása könnyed, kecses.

SKORPIÓ

skorpioJellemzői: Szuggesztív, erős akaratú személyiség. Az érzelmei szélsőségesek: vagy imád, vagy gyűlöl. Mindig nagyon céltudatosan halad előre a pályáján, kitartó, szorgalmas. Veszélyes ellenfél, belelát a másikba, és mindig rátapint a gyenge pontjára. Lehetetlen neki ellenállni vagy a hatása alól kibújni. Ha visszavonul, elszigetelődik, mély depresszióra hajlamos.

Megjelenése: Középmagas, diszharmonikus alkat, a felsőteste fejlettebb, mint az alsó, erős izomzatú. Arca markáns, széles és csontos. Tekintete komoly, szúrós, mágikus, szuggesztív, mindenbe és mindenkibe bele akar látni. Ha indulatos lesz, vagy ha mély gondolatokba merül, a két szeme között függőleges ráncok jelennek meg. Szemöldöke bozontos, haja gyakran benőtt a homlokába és rendszerint sötét színű. Szája érzéki, különleges metszésű, az alsó ajak előrébb áll, mint a felső, álla erős, hangsúlyozott. Keze erős, vastag, rövid ujjakkal. Kézfogása kemény, szorító. Járása, mozgása fegyelmezett.

NYILAS

nyilasJellemzői: Joviális, optimista, nyitott, szabadelvű. Nagyon könnyen belelkesedik, de lelkesedése hamar elillan. Gyakran kerget ideákat, de a megvalósítás már nem az ő asztala. Többnyire a jövő érdekli, ezért a jelent olykor elmulasztja átélni. Nemes lelkű, nagyvonalú, igazságos. Többnyire ő a társaság lelke, hacsak öntörvényűsége és nagyképűsége nem riasztja el barátait.

Megjelenése: Külső megjelenése dinamikus, lendületes, sportos. Teste izmos, mozgékony, alkata erős, atlétikus, lábszára hosszú. Fejformája inkább ovális, lófejre emlékeztető. Homloka magas, boltozatos. Arcvonása nemes, tekintete távolba néző, bizakodó, tiszta; nyílt. Orra lefele vastagodó. Orrcimpája kidudorodik. Fülcimpája csigavonalú. Szája viszonylag nagy, húsos. Felső ajka előrébb áll, mint az alsó, fogai hosszúak, szabálytalanul nőttek, előreállóak. Álla puha, gömbölyded, tokásodásra hajlamos. Hajlamos a táplálkozást túlzásba vinni, ilyenkor tekintélyes joviális külsőt ölthet.

BAK

bakJellemzői: Ambiciózus, felelősségteljes és gyakorlatias. A tanulás, a munka, a kötelesség az első, minden csak ezután következik. Mindenre képes, hogy elérje a célját, képtelen lazítani. Ha akadályba ütközik, még nagyobb erővel küzd. Mindig lent kezdi, lépésről lépésre halad felfelé, egészen a csúcsig. Érzéseit nehezen mutatja ki, bizalmát mindig ki kell érdemelni.

Megjelenése: Egyszerű, fegyelmezett, konzervatív. Merev, tartózkodó benyomást kelt. Amíg fiatal, idősebbnek látszik a koránál. Testalkata sovány, karcsú vagy szikár. Arca szabályos, de komoly, a szája mellett, az arca közepén; mély; függőleges ráncok húzódhatnak. Homloka magas, meredek, a fejtetőnél szögletesen hátrahajló. Haja ritka szálú, többnyire sötét színű. Orra csontos, szája keskeny, színtelen, lefelé hajló, összeszorított. Álla hegyes, fogai erősek. Nyaka hosszú, csontos, kiálló ádámcsutkával. Szép a profilja. Keze sovány, erős ujjakkal, lába hosszú, térdei csontosak. Mozgása rendezett, fegyelmezett, de óvatos, lassú.

VÍZÖNTŐ

vizontoJellemzői: Független, szabad és extravagáns. Minden vonzza, ami különleges, ő maga is különc egyéniség. Még véletlenül sem csinál valamit a megszokott módon. Barátságos, nyitott, intellektuális, találékony. Nehezen viseli a korlátokat, a szabadság a legfontosabb számára. Fejlett szociális érzékkel rendelkezik, előítéletektől mentes, mindenkit egyenlően kezel.

Megjelenése: Általában magas termetű. Tekintete élénk, tiszta, tárgyilagos, értelmes, elfogulatlan, messzire néző. Szeme feltűnően nagy. A szeme színe változónak tűnik, kék és zöld között ingadozik, valójában a pupillája nagysága változó. A haja színe többnyire világos, lehet hullámos vagy egyenes szálú. Orra erős, széles orrnyereggel. Az orra és a szája között viszonylag nagy a távolság és hosszú a bevágás. Fülcimpája lenőtt. Álla kissé előreálló. Nyaka formás, szabályos. A homloka magas. Arca kissé szögletes. Nevetéskor látszik a fogínye is. Viselkedése bohócszerű, ugrándozó, egész megjelenése figyelemfelkeltő.

HALAK

halakJellemzői: Segítőkész, odaadó, szeretetteljes. Érzékeny, idealisztikus, álmodozó, hajlamos elszakadni a valóságtól. Intuitív és beleérző képessége kiemelkedő. Könnyen befolyásolható, nem tud nemet mondani, ezért áldozattá válhat. Fejlett művészi adottságai vannak. Lelkileg instabil, hajlamos a függőségre, könnyen lehet szenvedélybeteg.

Megjelenése: Többnyire finom, törékeny felépítés, nem túl magas alkat. Széles, „szétfolyó” testalkat és arcvonás. Tekintete jóságos, álmodozó, szeme mélyen ülő, vizenyős, tengerkék, vagy halványzöld, olyan, mintha mindig csodálkozna. Álla gömbölyded, felső ajka előrébb áll, mint az alsó. Arcvonásai lágyak, szelídek. Orra puha, húsos. Jellegzetes túlvilági mosolya van. Kézfogása erőtlen. Lábfeje viszonylag nagy, érzékeny, járása hanyag.